JAK PRZEKAZAĆ 1%

nr KRS Fundacji Dobro Powraca: 0000338878
w rubryce „Cel szczegółowy” dopisek: Bartłomiej Gad